تماس با ما

دفتر مرکزی زعفران نیکانیتا: مشهد، میدان جانباز،برج اداری شماره یک پاژ، طبقه هشتم واحد ۸۰۳

تلفن: ۰۵۱۳۷۰۵۸۲۵۲

واتساپ واحد پشتیبانی فروش: ۰۹۱۵۴۶۲۷۷۰۰

کارگاه زعفران نیکانیتا: مشهد. بلوار خیام شمالی مجتمع مواد غذایی سپاد خیابان دوم واحد ۶۴